Železniční nadjezd přes dálnici A19, Německo

ŽELEZNIČNÍ NADJEZD PŘES DÁLNICI A19, Německo

Dceřiná společnost VIA Structure realizovala stavbu výměny železničního nadjezdu na neelektrifikované trati Wittenberge-Pritzwalk-Wittstock přes dálnici A19 (km 53,374) v blízkosti braniborské obce Wittstock/Dosse. Investorem zakázky byly státní dráhy (DB Netz AG, Regionalbereich Ost) a projektantem byla kancelář Schlüßler – Plan Ingenieurgesellschaft.

SMP CZ zde prováděla výstavbu železobetonových konstrukcí a přidružených prací pro realizaci stavby.

Samotná stavba se skládala celkem ze tří mostních objektů. Stěžejním byl železniční nadjezd přes dálnici A19, kde z důvodu stavu konstrukce bylo rozhodnuto o jejím úplném nahrazení. Nový mostní objekt byl navržen jako ocelový oblouk se spodní mostovkou o rozpětí 40 m, stavební výškou 1,45 m a vzepětím oblouku 6,95 m. Nosná konstrukce šířky 7,8 m byla uložena na 4 kalotových ložiscích na nových železobetonových opěrách.

Stavbu bylo nutné provést s co nejmenším dopadem na provoz dráhy a dálnice. Proto byly nejprve realizovány nové plošně založené opěry pod stávající provozovanou tratí, kde výsledný prostor mezi horním povrchem nové opěry a spodním okrajem provozovaného mostu bylo pouze 20 cm.

Během výstavby spodní stavby byla realizována staveništní montovna nové nosné konstrukce. Po dokončení spodní stavby, křídel a zpětných zásypů byla snesena původní mostní konstrukce a bylo realizováno mostní provizorium pro převedení kabelových drah přes dálnici. Poté byla nová mostní konstrukce za plné dálniční uzavírky vysunuta nad dálnici a pomocí dálkově řízených kolových podvozků byla podélně a příčně usazena do své finální polohy, kde byl proveden železniční svršek a mostní vybavení.

Dokončený most umožňuje zachovat traťovou rychlost 120 km/h a výhledovou elektrifikaci trati.

Současně s tímto stěžejním objektem proběhla na detašované montovně výroba dvou rámových mostků, které se celkem skládaly z 10 prefabrikovaných dílů. Tyto díly byly, během uzavírky trati pro výstavbu železničního nadjezdu, převezeny a osazeny pomocí mobilního jeřábu nosnosti 500 tun.

INVESTOR
státní dráhy (DB Netz AG, Regionalbereich Ost)
PROJEKTANT
Schlüßler Plan Ingenieur gesellschaft
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2018 - 11/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Wittstock/Dosse, Německo

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.