Úpravna vody, Písek

úpravna vody, písek

Stavba úpravny vody Písek zahrnovala dostavbu objektu úpravny vody. Jednalo se o sestavu patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží, související inženýrské objekty jako jsou spojovací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, stavební a technologické úpravy na jímacím objektu, čerpací stanici vody a armaturní komory vodojemu. Cílem byla nová úpravna s moderním technologickým zařízením zajišťující lepší kvalitu vyráběné vody a stabilitu procesu výroby pitné vody.

Nová úpravny vody:

  • zahrnuje jímací objekt se strojně stíracími česlemi pro odběr surové vody,
  • čerpání surové vody zajišťuje dvojice vodárenských čerpadel s ponořenou hydraulikou v sestavě 1 + 1 rezerva,
  • jako první separační stupeň byla navržena tlakovzdušná flotace s předřazenou, mechanicky míchanou flokulací,
  • druhý separační stupeň se sestává z 3 otevřených rychlofiltrů každý o ploše 17,5 m 2. Filtry jsou vystrojeny celoplošným drenážním systémem z plastových bloků. Jako filtrační náplň byl použit materiál ze spékaných jílů,
  • třetí separační stupeň je realizovaný na trojici otevřených filtrů s náplní aktivního uhlí, každý o ploše 14 m2,
  • stabilizace vody je prováděna dávkováním vápenné vody a plynného oxidu uhličitého do přefiltrované vody,
  • vyrobená voda je hygienizována dávkováním koncentrovaného chlornanu sodného.
INVESTOR
Město Písek
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2017 - 10/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Písek, Jihočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.