Rekonstrukce úpravny vody, Hradiště

Rekonstrukce úpravny vody, Hradiště

Úpravna vody Hradiště je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Od roku 1976, kdy byla uvedena do provozu, došlo k postupnému zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice, což vedlo vlastníka úpravny vody – Severočeskou vodárenskou společnost a. s. – k zařazení rekonstrukce úpravny vody do investičního plánu.

Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části úpravny vody:

– rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace,
– písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody
– dávkování manganistanu draselného,
– úprava dávkování chemikálií,
– kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny,
– rozvodna,
– systém řízení technologických provozů včetně dozorny úpravny vody.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
PROJEKTANT
Hydroprojekt CZ
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2004 – 05/2006
MÍSTO STAVBY
Hradiště v Ústeckém kraji

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.