Slavnostní ukončení stavby Ústřední čistírny odpadních vod v Praze

Aktualita

ÚČOV PRAHA – slavnostní ukončení stavby

19. 09. 2018 – AKTUALITY – STAVBY

Slavnostní ukončení stavby  „CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ – Nová vodní linka“ se konalo 19. 9. 2018  za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriány Krnáčové. Uvedením do provozu Nové vodní linky paní primátorka zahájila zkušební provoz.

Stavbu provádělo Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ bylo vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy byly společnosti HOCHTIEF CZ, Suez International a WTE Wassertechnik. Investorem stavby je hlavní město Praha prostřednictvím odboru strategických investic a správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.