Intenzifikace čistírny odpadních vod, Vrané nad Vltavou