Sanace komor podzemního vodojemu v ulici Laurová, Praha

SANACE KOMOR PODZEMNÍHO VODOJEMU V ULICI LAUROVÁ, PRAHA

V červnu 2015 společnost SMP CZ zahájila rekonstrukce vodojemu a čerpací stanice v ulici Laurová v Praze 5. Čerpací stanice má sloužit pro přečerpávání pitné vody z vodojemu Laurová do vodojemu Malvazinky. Pitná voda je do vodojemu Laurová přečerpávána z čerpací stanice upravené vody z vodárny v Podolí. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost, projektantem Sweco Hydroprojekt.

Návrhové kapacity stavby

Čerpací stanice:

  • Zastavěná plocha 220 m2
  • Obestavěný prostor 1 870 m3
  • Maximální výkon čerpací stanice 660 l/s

Vodojem:

  • Užitný objem vodojemů A: 3 900 m3, B: 2 900 m3. Celkem 6 800 m3
  • Obestavěný prostor 12 400 m3 (bez zemních násypů)
  • Zastavěná plocha 1 670 m2 (bez zemních násypů)

Rekonstrukce vodojemu a čerpací stanice

Tato akce je součástí navržených opatření při výluce zdroje pitné vody Želivka. Návrh a koncept tohoto opatření byl stanoven v rámci studie „Aktualizace a správa generelu zásobení vodou hlavního města Prahy – posouzení a návrh opatření pro výluku zdroje Želivka“.

Vodojem, který je funkčně spjatý s čerpací stanicí, slouží v době přečerpávaní pro vyrovnání rozdílů mezi přečerpávaným průtokem z vodárny Podolí a čerpaným průtokem z vodojemu Laurová do vodojemu Malvazinky. Vodojem současně vykompenzuje výkyvy v přiváděném množství, které vzniknou na výtlačném řadu z Podolí při současném čerpání do vodojemu Bruska, který již v minulosti rovněž prošel rozsáhlou rekonstrukcí prováděnou společností SMP CZ. Ve výhledu má vodojem sloužit pro zásobování dolní části pražského Smíchova. Předmětem stavby byla rekonstrukce armaturní komory, čerpací stanice a úprava stávající trafostanice. V projektu je navržena stavba nové čerpací stanice. Čerpadla i armatury jsou nově situovány v jednom společném prostoru. Čerpadla, potrubí a armatury jsou umístěny na blocích na základové desce. Pro umožnění manipulace s čerpadly a armaturami při demontáži je navržena jeřábová dráha.

Architektonická studie vychází z technického charakteru stavby a současně odpovídá technologickým požadavkům na umístění strojního zařízení, rozvodny a pomocných (přístupových, manipulačních) ploch uvnitř objektu. Hmota nové čerpací stanice je opět „vklíněna“ mezi dvě stávající zemní nádrže vodojemu Laurová, její hlavní pohledová část vystupuje před nádrže zaoblenou fasádou tvořenou svislými lamelami hliníkového fasádního systému s barevnou povrchovou úpravou. Atiková střecha má také zaoblený – segmentový tvar, což spoluvytváří dynamickou formu nové čerpací stanice.

Světlá jednolitá fasáda z vertikálně kladených dílců na celou výšku objektu je ve druhém plánu orámována tmavou gabionovou gravitační stěnou, která je navržena pro případné kompletní zasypání obou zemních nádrží vodojemu.

INVESTOR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.