Rozhledna, Boubín

Rozhledna, Boubín

Výstavba dřevěné rozhledny na vrcholu Boubína v nadmořské výšce 1 362 m byla iniciována v roce 2004 zástupci mikroregionu Horní Vltavice – Boubínsko. Ten sdružuje obce Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora, Nová Pec, Strážný, Zbytiny a města Volary a Vimperk. Ty, po několika letech úsilí, zajistily stavební povolení.

V podmínkách stavebního povolení bylo i rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které udělilo výjimku pro tuto stavbu, která se nachází v národní přírodní rezervaci Boubínský prales v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Stavba byla zahájena v červenci 2004. Protože bylo nutné dopravit na vrchol Boubína desítky tun kulatiny, betonu, pomocných konstrukcí, zvolili pracovníci ten nejšetrnější způsob dopravy materiálu, a to kombinaci lesní lanovky a koňské síly. Díky pracovníkům Lesů české republiky, kteří instalovali lanovku mezi nejvyšším bodem severní boubínské cesty a rozcestníkem turistických cest pod vrcholem Boubína, mohl být materiál dopraven bez sebemenších škod v nejstrmější části dopravní cesty. Zbylou dopravu po hřebenové turistické cestě obstaraly koně s přívěsem.

V rámci tzv. nulté etapy si pracovníci stavby připravili a opracovali nosnou dřevěnou část rozhledny v areálu Radotínského přístavu, kde SMP CZ měla jednu ze svých základen. Všechny prvky z dřevěné kulatiny zde byly opracovány, včetně upravených styčníkových zakončení a délek tak, aby každá stěna rozhledny mohla být sestavena naležato. Vlastní práce na stavbě, tzv. první etapa, obsahovaly postavení základových patek. Jednalo se o 4 železobetonové základové patky půdorysných rozměrů 1,2 x 1,2 m provedených z betonu C25/30. Patky byly zahloubeny do skalního podloží, které je na vrcholu Boubína tvořeno žulovým masivem. Patky v nadzemní části byly obloženy šumavským sbíraným kamenem. Kotvení patek je řešeno pomocí čtyř tyčí DW Ø 15 mm vlepených do předvrtaných otvorů. Na dvě protilehlé kotevní tyče byla přišroubována převázka, která nesla kotevní šroub věže z GEWI tyče Ø 32 mm. Kotevní tyče byly vlepeny do pevné skály na délku minimálně 1 200 mm, v případě zvětšení počtu tyčí se mohla kotevní délka zkrátit. K takto připraveným základům je pak následně přikotvena celá dřevěná kostra rozhledny.

Ve druhé etapě byla realizována nosná konstrukce rozhledny. Aby bylo možno jednotlivé dřevěné prvky montovat a spojovat, bylo nutné v ose budoucí rozhledny postavit pomocnou věž z inventárního materiálu Layher s vlastní schodišťovou částí. Jediným mechanizačním prostředkem byl pro stavbu rozhledny elektrický vrátek poháněný elektrickou centrálou Honda o výkonu 5 kW, pomocí kterého byl všechen převážně dřevěný materiál zvedán do výše.  Stavba nosné konstrukce rozhledny z impregnované kulatiny prostředkem KORASITCK trvala 30 pracovních dní.

Veškerý materiál pro stavbu věže byl na vrchol Boubína dopraven lesní lanovkou. Jednalo se o 40 mdřeva, 12 m3 betonu, 3 tuny spojovacích prvků, barely vody a další materiál. Vodorovnou dopravu od lanovky k věži zajišťovaly koně z lesního závodu.

V závěrečné třetí etapě bylo uprostřed věže namontováno dřevěné schodiště. To vede až k hornímu ochozu, který je určen turistům k pozorování okolní krajiny. Podlaha ochozu byla sestavena z fošen tloušťky 50 mm. Investor nepovolil zastřešení věže, a proto zůstal ochoz bez ochrany.

Z důvodů zabezpečení vstupu na vyhlídkovou věž bylo provedeno opláštění rozhledny až do úrovně prvního nadzemního podlaží, ve kterém byly u vchodu do rozhledny osazeny dvoukřídlové dveře. Nad vstupními dveřmi byla provedena střecha chránící vstup na rozhlednu. Rozhledna byla na závěr stavby opatřena hromosvodem, který tuto 22 m vysokou dřevěnou konstrukci chrání před úderem blesku.

Stavba byla dokončena a úspěšně zkolaudována v prosinci 2004.

Po otevření rozhledny provedly Lesy České republiky úpravu přístupové cesty k rozhledně v délce cca 800 m, a tak je dnes rozhledna bezpečně přístupná turistům a poskytuje jim zážitek v podobě velebné vyhlídky do vnitrozemí až k Temelínu nebo na vrcholky hřebene šumavských pohraničních hor.

 

INVESTOR
Mikroregion Boubín
PROJEKTANT
Ing. Jiří Ondrich, statiku věže zpracoval ing. Vladimír Polanský
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2004 - 12/2004
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Boubín, Jihočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.