Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

SMP CZ prováděla rekultivaci a sanaci území bývalých povrchových dolů na Sokolovsku a jejich přeměnu na rekreační zóny.

Jednalo se o rekultivaci a sanaci zbytkové jámy území lomu Medard-Libík hydrickou cestou, zabezpečení trvalé stability svahů vznikajícího jezera pro zvýšení odolnosti vůči větrem vyvolaným vlnám a stabilizaci břehů pro břehovou čáru, která je 400 m n. m.

Jako protiabrazní opatření bylo realizováno opevnění svahů břehové linie z lomového kamene převážně uloženého do zářezu v terénu a je proveden až po úroveň nově vybudované obslužné komunikace, která se nachází po celém obvodu budoucího jezera.

Po napuštění lomu a stabilizaci výsledné kvality vody vzniklo jezero s mnohostranným využitím o celkové ploše 470 hektarů s cca 120 miliony m3 vody.

Plocha hladiny jezera: 416,88 ha

Objem vody: 119 850 768 m3

Realizované objemy prací

Zemní práce: 1 528 000 m3

Vodorovné přemístění zemin: 1 623 000 m3

Hutněné násypy a zemní tělesa: 196 000 m3

Plošné úpravy terénu: 887 000 m2

Geomříže a geotextilie zemních těles a opevnění: 534 000 m2

Založení trávníků hydroosevem: 367 000 m2

Kamenné pohozy a ostatní konstrukce opevnění: 100 000 m3

Komunikace: 52 000 m2

INVESTOR
Ministerstvo financí ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
03/2009 – 12/2011
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Sokolovsko

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.