Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Jednalo se o rekonstrukci opěrné zdi, která byla postižena průchodem několika povodní, při kterých došlo k výraznému zhoršení jejího stavebně technického stavu.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové železobetonové římsy otryskáním původního betonu do hloubky 150 mm a jeho nahrazením stříkaným betonem C30/37. Koruna nové zdi byla nadvýšena tak, aby nová římsa byla o 150 mm nad novou komunikací. U paty zdi byl zbudován těžký kamenný zához. Rekonstruovaná zeď měří 36,75 m.

Byla vybourána a následně postavena nová úhlová železobetonová zeď založená na mikropilotách. Její koruna byla nadvýšena nad novou komunikaci o 150 mm. U paty zdi byl zbudován kamenný zához a opevnění příkopu. Pro provedení těchto prací bylo třeba realizovat zajištění svahů výkopu hřebíkováním. Nová část opěrné zdi měří 28 m.

Pro realizaci těchto prací bylo provedeno dočasné zahrázkování vodoteče. V rámci rekonstrukce byly realizovány nové konstrukční vrstvy komunikace a osazení nových silničních svodidel.

INVESTOR
Ústecký kraj
PROJEKTANT
AZ Consult
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2016 – 09/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Markvartice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.