Rekonstrukce mostu, Cihelny

Rekonstrukce mostu, cihelny

Mostní objekt se nachází na silnici I. třídy mezi obcemi Teplička a Cihelny a je součástí hlavního silničního tahu mezi krajskými městy Plzeň a Karlovy Vary.

Most překonává řeku Teplička a nachází se v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Objednatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary. Most byl s několika dalšími mosty postaven v rámci přeložky silnice v roce 1978. Důvodem opravy byl jeho špatný stavebně-technický stav, zejména pak prefabrikovaných nosníků KA-67, kdy nevhodným řešením odvodňovacích prvků došlo k perforaci kabelových kanálů předpínací výztuže a následnému poškození samotných kabelů předpínací výztuže.

Provádění stavby

Předání staveniště proběhlo 16. dubna 2018 a tentýž den byla zahájena stavba. V rámci ní se kompletně odstranila nosná konstrukce včetně vybavení a vozovkových vrstev. Na spodní stavbě byly dle požadavku dokumentace odbourány stativy pilířů a úložné prahy opěr. Po zjištění stavu byla navíc odbourána pro jejich nevyhovující stav i křídla opěr. Všechny bourací práce byly vzhledem k chráněné krajinné oblasti, zejména pak s ohledem na řeku, prováděny za přísných opatření.

Nová spodní stavba byla provedena systémovým bedněním Peri. U opěr šlo o provedení dobetonávky dříku opěry včetně přední plentovací zdi. Následně byl proveden standardní úložný železobetonový práh včetně nových zavěšených křídel. Složitější na provedení byly stativy obou pilířů. Důvodem byl jednak jejich tvar, kdy jsou na obou převislých koncích ukončeny stativy v oblém kruhovém poloměru. Komplikací byl pak i přístup, kdy oba pilíře jsou umístěny jednou stranou do koryta řeky. Tady byl použit závěsný systému bednění včetně pochozích lávek i pro budoucí možnou montáž nosníků, osazování ložisek a bednění příčníků.

Vrcholem velmi náročného období na přelomu měsíců června a července, kdy byla provedena v podstatě kompletní popisovaná spodní stavba, byla montáž nosníků „T“ o rozpětí 17 200 mm a výšce stojky h = 850 mm. Před samotnou montáží byla u obou opěr zřízena podpůrná skruž z prostorového lešení ST100. Nosníků je celkem 18 (3 x 6 kusů) a vzhledem k náročnému přístupu ke korytu řeky musely být osazovány z obou předpolí autojeřábem o nosnosti 600 tun. Menší komplikací byla montáž středního pole. Díky velké šikmosti mostu nebyl ani tento jeřáb schopen bezpečně jeden z nosníků osadit. V této situaci ale předvedli své schopnosti chlapci z montážní čety, kteří po průzkumu terénu v podstatě bez větších prostojů, zmobilizovali další jeřáb o nosnosti 100 tun, a díky suchému počasí ho umístili k řece. Poté již díky jeho pomoci montáž proběhla bez problémů, a dokonce i dle původního časového předpokladu.

Následné práce byly standardními pro tento typ objektu. Spřažená železobetonová deska včetně příčníků, izolace a římsy provedené z lícních prefabrikátů. Po odbednění příčníků následovala sanace původních částí spodní stavby, zpětná úprava v okolí koryta řeky a dlažby.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2018 - 11/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
obec Cihelny, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.