Protihlukové stěny na obchvatu města, Kolín

Protihlukové stěny na obchvatu města Kolín

Objekt protihlukové stěny byl navržen z důvodů odhlučnění přilehlé zástavby od silničního provozu z nově vybudované komunikace, která navazuje na ulici Polepskou. Výška stěny byla navržena 4 m nad niveletu osy komunikace – silnice I/38 . Skutečná, konstrukční výška stěny je až 5,85 m. Délka v ose stěny činí 234,5 m. Objekt stěny je situován na násypovém tělese po levé straně komunikace. Jednostranně pohltivá stěna splňuje akustické parametry na pohltivost – A3 a neprůzvučnost B2.

Technické řešení

Protihluková stěna je založena na železobetonových pilotách, zhotovených ve dvou fázích. V první fázi byla provedena betonáž dříku pilot do výšky hlavy piloty. V druhé fázi byly osazeny sloupy a poté proběhla betonáž hlav pilot do výšky uložení hybridních panelů.

Nosné sloupky jsou železobetonové tvaru H v souladu s certifikací a stavebně technickým osvědčením.

Spodní řada stěny byla vytvořena z hybridních panelů, které jsou uloženy na hlavy pilot. Hybridní panel se skládá ze soklové a pohltivé části. Dílec byl zapuštěn min. 5 cm pod upravený terén.

Pohltivé panely byly namontovány v jedné nebo  ve dvou řadách nad sebou.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10/2011 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kolín

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.