Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

SMP CZ, jako člen sdružení společností Metrostav, Swietelsky Rail, SMP CZ – Hostivař II, realizuje přemostění ulice V Korytech v Praze.

Jedná se o dva souběžné trvalé železniční mosty pro nové koleje. Původní tři ocelové plnostěnné nýtované mosty se postupně snášejí a nahrazují dvěma železobetonovými deskovými mosty se zabetonovanými nosníky (ZABENY). Pro zakládání bude vybudována nová spodní stavba spočívající na hlubinném založení z velkoprůměrových pilot. Po dobu výstavby bude vždy jeden most v provozu, a tak pro zajištění stavebních jam jsou navrženy kotvené záporové a mikropilotové stěny. Staticky se jedná o jedno prosté pole navržené jako rozpěrák. Mezi mosty je navrženo zrcadlo šířky 0,75 m, po zaizolování mostovky je na mostech navrženo průběžné kolejové lože. Opěry jsou monolitické masivní se základem, křídla jsou rovnoběžná železobetonová vzájemně od opěr oddilatovaná.

V první etapě výstavby se dokončila výstavba obou opěr a podpěrné konstrukce pro 15 ocelových nosníků nosné konstrukce, které se namontovaly v září 2018. Ty vyrobila dceřiná společnost OK Třebestovice.

Pro montáž nosníků byla na tři dny uzavřena ul. V Korytech a to pro veškerou dopravu včetně pěších. To byla časově velice náročná část výstavby. V tomto krátkém období bylo nutné kromě montáže a zavětrování nosníků stihnout ještě osazení ztraceného bednění mezer mezi jednotlivými nosníky ale hlavně na tyto nosníky namontovat ochranné podlahy a zábradlí se síťovinou po obou podélných okrajích budoucí mostovky jako ochranu silniční dopravy i pěších. Tyto podlahy pak současně sloužily pro uložení bednění boků mostovky a po její betonáži také pro bednění a betonáž říms.

Po dokončení hutněných zásypů přechodových oblastí za oběma opěrami byla v listopadu 2018 I. etapa výstavby železničního mostu V Korytech dokončena a předána pro zřízení kolejového svršku v listopadu 2018.
Po úspěšné zatěžkávací zkoušce, která proběhla v lednu 2019 již nic nebránilo k zprovoznění nově vybudovaných kolejí na konci února.
Toto zprovoznění umožnilo  zahájit  II. etapu výstavby – demolici a výstavbu druhé poloviny železničního mostu V Korytech. Dokončení II. etapy proběhlo na podzim téhož roku.
V dubnu 2019 se začalo s demolicí a výstavbou železničního most v ev. km 182,741 v ulici Bartoškova, která je rozdělena do tří etap a bude dokončena v roce 2021.

Základní parametry mostu jsou:
Délka přemostění: 20,00 m
Délka mostu: 41,15 m
Délka nosné konstrukce: 22,40 m
Rozpětí polí: 21,20 m
Šikmost mostu: kolmý, 90°
Výška mostu nad terénem: 6,46 m
Volná šířka mostu: 2 x 11,36 m
Šířka mostu: 24,55 m
Stavební výška: 1,96 m k temeni kolejnice

INVESTOR
Správa železniční dopravní cesty
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
Sdružení Metrostav, Swietelsky Rail, SMP CZ
REALIZACE
2018 - 2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Hlavní město Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.