Oprava Karlova mostu, Praha

Oprava Karlova mostu, Praha

Se stavbou zcela nového „kamenného“ mostu, který svými rozměry téměř dvakrát převyšoval most Juditin, se začalo 9. 7. 1357, kdy Karel IV., tehdy již král český a císař německý, položil základní kámen mostu. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového byla dokončena v roce 1402. Most byl řešen velkoryse a promyšleně, výška mostovky nad vodou 13 m, šířka mostu přes 10 m, 15 mostních oblouků světlosti od 16 do 23 m. Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách. Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského.

Cílem této části byla oprava kamenného zábradlí a vozovkových vrstev, a to především obnova hydroizolačního pláště ve vozovce, který má zamezit protékání vody do konstrukce mostu a zajistit tak co nejdelší životnost celé mostní konstrukce. Předmětem byla také výměna celého systému veřejného i slavnostního osvětlení a obnova odvodnění mostu včetně obou předmostí.

Z důvodu nutného zachování pěšího provozu přes most  práce na mostě probíhaly po jednotlivých úsecích a to vždy pouze na jedné polovině mostovky. Při opravě mostovky byly nejprve rozebrány a odstraněny stávající vozovkové vrstvy do hloubky cca 500 mm. Nové vozovkové souvrství se skládá z betonové podkladní a vyrovnávací vrstvy, stříkané povlakové izolace s ochranou betonovou vrstvou a z vrstvy žulové dlažby uložené do písku zpevněného vápnem. Pro žulovou dlažbu byly použity stávající kostky a i geometrie uložení je shodná se stávající. Na okrajích jsou nové vrstvy oddilatovány od kamenného zábradlí, pouze izolace je fabionem napojena na zábradlí. Při opravě byly také vyměněny mostní odvodňovače zaústěné do kamenných chrličů. Do ochranné vrstvy izolace jsou nově uloženy všechny inženýrské sítě, a to především veřejné i slavnostní osvětlení. Do tělesa mostu byly také uloženy čidla pro měření teploty.

Opravou mostovky, kamenného zábradlí a provedením nové izolace proti vnikání srážkové vody do mostu by měly být na delší dobu ukončeny „inženýrské opravy“, které zajistí konstrukci trvanlivost, bezpečnost a uživatelskou pohodu. Dnes jsou všechny pilíře v řečišti hlubinně založeny a spolu se zabezpečením průběžného odstraňování splavenin při povodních by měl most bezpečně přežít i další extrémní povodně.

INVESTOR
Hlavní město Praha, zastoupená mandatářem Mott MacDonald
PROJEKTANT
Pragoprojekt
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
08/2007 – 11/2010
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Michal Kužník

technický ředitel skupiny SMP

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.