Odstranění ekologické zátěže – skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Odstranění ekologické zátěže – skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Jednalo se o sanaci havarované skládky nebezpečného odpadu na správním území obce Slavičky v katastrálním území Pozďátky (cca 8 km východně od Třebíče). Cílem bylo provedení urychlené a profesionální sanace skládky v Pozďátkách, jako jednoho z nejzávažněji kontaminovaných míst kraje Vysočina, odstranění staveb skládky včetně uložených odpadů, kontaminovaných zemin a následná technická a biologická rekultivace k účelu odpovídajícímu plánovanému funkčnímu využití území.

Celková plocha území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu: 4,57 ha
Kubatura likvidovaných staveb: 1 461 m3
Plocha sanačního zásahu: 20 490 m2
Celkové množství odvezených odpadů a kontaminovaných zemin: 78 667 t
Celková plocha provedené biologické rekultivace: 32 090 m2

Práce probíhaly za současného čerpání, čištění a úpravy drenážních a skládkových vod. V průběhu realizace dále probíhal monitoring povrchových a podzemních vod v prostoru i okolí skládky. Po odstranění skládky byla provedena rekultivace území. Provedením tohoto projektu byla odstraněna stará ekologická zátěž.

Sanace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách byla dokončena v dubnu 2012.

INVESTOR
DIAMO
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
Sdružení Pozďátky -SMP CZ (vedoucí sdružení) a GEOSAN GROUP (člen sdružení)
REALIZACE
04/2010 – 04/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Pozďátky, Kraj Vysočina

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.