Modernizace plavební komory, Velký Osek

Modernizace plavební komory, Velký Osek

Účelem projektu bylo zajištění vyšší spolehlivosti provozu plavební komory ve Velkém Oseku, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty – Transevropské dopravní sítě.

Díky celkové rekonstrukci plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci, bude usnadněna obsluha, údržba i provoz tohoto důležitého vodního díla.

Stavebně technický průzkum plavební komory v roce 2009 potvrdil značná poškození jejich konstrukčních prvků způsobených erozí materiálu a mechanickými účinky lodní dopravy. Stav betonových stěn byl vyhodnocen jako zcela neodolný účinkům mrazu. Průsaky vody vlivem poškození stěn znehodnocovaly stavební části komory. Úvazové a ochranné prvky komory svůj účel plnily jen částečně. Na základě těchto i dalších parametrů byl provoz vyhodnocen jako nespolehlivý a rizikový. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zadání přípravné projektové dokumentace na modernizaci komory Velký Osek. Ta obsahovala celkový návrh modernizace nejen plavební komory, ale také související a plánovanou modernizaci technologické části velína, poklopových vrat komory a jejich ovládání, modernizaci vystrojení plavební komory, modernizaci plata komory a zabezpečení prvky technicko bezpečnostního dohledu.

Stavební část modernizace byla rozdělena na dvě samostatná období, která byla podmíněna odstávkou provozu komory a vybudováním ochranné štětovnicové jímky mezi jezem a komorou, která odvedla tok řeky od plavební komory.

V první fázi byla v roce 2014, v období plavebních odstávek, rekonstruována pravá strana komory včetně velínu. V roce 2015, ve druhé odstávce provozu, pak strana levá, včetně osazení nových poklopových vrat komory.

Modernizace stavebních prvků komory byla realizována postupným vyřezáváním betonových bloků stěn a jejich nahrazením systémem prefabrikovaných panelů. Modernizací prošla také plata komory, úvazné prvky a ovládání komory.

INVESTOR
Ředitelství vodních cest ČR
PROJEKTANT
VPÚ DECO Praha
ZHOTOVITEL
``Společnost Modernizace plavební komory Velký Osek`` SMP CZ a Labská, strojní a stavební společnost
REALIZACE
07/2014 – 12/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Velký Osek, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.