Modernizace mostu, Vokov

Modernizace mostu, Vokov

Třípolový most je situován v extravilánu mezi obcemi Chvoječná a Vokov (součást obce Třebeň) nacházející se v okrese Cheb, Karlovarském kraji a překlenuje řeku Ohři. Jedná se o třípolový most z předpjatých nosníků MPD uložených na dvou krajních betonových opěrách a dvou středních pilířích ze železobetonu.

Spodní stavba mostu je založena hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1 000 mm a délky 9 m. Opěry jsou  masivní železobetonové s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Střední pilíře tvoří čtyři sloupy v hlavě sdružené stativem, který slouží jako úložný práh pro nosnou konstrukci z předpjatých nosníků. Sloupy pilířů jsou pokračováním vrtaných pilot. Vždy krajní sloupy středních pilířů jsou ukloněny ve sklonu 15°. Nosníky MPD (MPD 3 – dva krajní a MPD 4 – střední) jsou předpjaté podélně i příčně sepnuty. Spáry mezi nosníky jsou zality betonovou směsí. Nosná konstrukce je tvořená prefabrikovanými předpjatými nosníky MPD4 a krajními nosníky MPD3 výrobní délky 19,6 m.

V rámci modernizace mostu bylo provedeno odvodnění nosníků navrtáním v nejnižším místě, odstranění příslušenství mostu, vozovky z žulových kostek včetně podkladních vrstev, odbourání závěrných zídek, izolace a vyrovnávací desky na nosnících MPD. Na takto připravené a očištěné nosníky byla zhotovena nová železobetonová spřahující deska, izolace, odvodňovače povrchu i izolace a byly vybetonovány římsy. Následně byly provedeny nové závěrné zídky, drenáže, zásypy, sanace betonových povrchů, nabetonávka přesahů stativ středních pilířů, bylo osazeno příslušenství na mostě a svodidlo mimo most. Jako poslední byly provedeny dokončovací práce pod mostem i v jeho okolí.

INVESTOR
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2015 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Chvoječná, Vokov, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.