Společně VINCI

Historie

 • 2019

  SMP CZ, spolu s německým partnerem, zakládá novou mostařskou firmu VIA Structure. V roce 2020 vstupuje do její akcionářské struktury také další společnost z VINCI Construction, polský WARBUD.

  SMP CZ získává ocenění za projekt Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Projekt rekonstrukce železničního mostu Hracholusky je oceněn evropskou cenou v Bruselu.

 • 2016

  SMP CZ vstupuje do úzké spolupráce s německou větví EUROVIA na výstavbě dálničních staveb, mostů v Německu. O rok později je získán první společný projekt, mostní objekty na PPP projektu rekonstrukce A7.

 • 2015

  SMP CZ je vedoucím účastníkem čtyřčlenného sdružení, které realizuje největší vodohospodářskou stavbu v České republice: celkovou přestavbu a rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod Praha, nové vodní linky.

  SMP CZ začíná úzce spolupracovat se sesterskou společností PRŮMSTAV s působností v oboru pozemního stavitelství.

 • 2014

  SMP CZ ve spolupráci s EUROVIA CS zakládá společnosti PREFA PRO pro oblast prefabrikace zejména pro dopravní stavby a OK Třebestovice pro oblast ocelových konstrukcí s hlavním zaměřením na prvky dopravního stavitelství.

 • 2012

  SMP CZ kupuje 100% podíl ve firmě ARKO TECHNOLOGY se specializací na dodávky investičních celků vodohospodářských staveb, provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie a oblast dmychadel a kompresorů.

  Společnost SM 7 se přejmenovává na FREYSSINET CS. Ukončuje se dlouholetá licenční spolupráce se společností Dywidag a 50% podíl je nabídnut v rámci skupiny VINCI francouzskému specialistovi na předpínání – firmě FREYSSINET.

  SMP CZ získává ocenění za opravu Karlova mostu.

 • 2011

  SMP CZ vstupuje na zahraniční trh. V Polsku se podílí na realizaci dálnic před fotbalovým šampionátem EURO 2012.

 • 2007

  SMP CZ získává ocenění Nejlepší stavení firma roku 2006 v kategorii Velké stavební společnosti nad 250 zaměstnanců.

  SMP CZ zahajuje rekonstrukci Elektrárny Tušimice.

 • 2005

  Změna názvu na SMP CZ. Skupina VINCI Construction získává ve společnosti 100% majoritu.

 • 2002

  SMP Construction začíná rozšiřuje svou působnost i na stavby vodohospodářské, ekologické a energetické. Dochází k prodeji podílu ve společnosti Transportbeton Mosty.

 • 2001

  Ve Francii se na přelomu let 2000/2001 uskutečňuje významné spojení mnoha velikých francouzských stavební společností do nového koncernu pod značkou VINCI. Společnost Stavby mostů Praha se stává členem skupiny VINCI Construction a díky tomu dochází ke změně názvu na SMP Construction.

  Stavby mostů Praha se podílejí na specializovaných pracích při výstavbě pražského metra. Jedná se o železobetonové konstrukce v hloubených částech, následují opravy metra po povodních v roce 2002 a také práce při provádění sekundárního ostění tunelových tubusů.

 • 1997

  Vznik dceřiných společností SM 7 se zaměřením na předpínání železobetonových konstrukcí a SMS s orientací na výstavbu mostů na území Slovenské republiky..

 • 1994

  Do společnosti Stavby mostů Praha vstupuje francouzská společnosti GTM Dumez, která kupuje 50,2 % akcií a stává se tak v září 1994 majoritním vlastníkem.

 • 1993

  Stavby mostů Praha zakládají dceřinou společnost Transportbeton Mosty.

 • 1990

  Vznik státního podniku Stavby mostů Praha se specializací na mostní stavby. Ten je v roce 1992 vyčleněn ze Státního fondu národního majetku a přetransformován na akciovou společnost.

 • 1953

  Založení specializovaného mostařského závodu u firmy Stavby silnic a železnic.
  Ten se v průběhu 70. a 80. let minulého století podílel na nejvýznamnějších mostařských projektech v tehdejším Československu. Jednalo se například o Nuselský nebo Barrandovský most v Praze, mosty na dálnici D1 ve Hvězdonicích a D5 v Berouně nebo zavěšeném mostě přes rybník Jordán v Táboře.