Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku vodní dílo Hněvkovice – plavební komora, Hluboká nad Vltavou

Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice – Plavební komora, Hluboká nad Vltavou

Plavební komora je vybudována na pravém břehu řeky Vltavy, u jezu Hluboká nad Vltavou, na místě původní vorové propusti. Jedná se o plavební komoru, která splňuje požadavky pro I. třídu dle kvalifikace vodních cest.

Staveniště pro provedení stavby plavební komory a prohrábek koryta řeky Vltavy se přebíralo v zimním období, a to 15. 12. 2010. Stavební práce byly započaty hned na začátku roku 2011. V prvních dnech se zahájily práce na prohrábkách dna koryta řeky tak, aby bylo možné použít vytěžený materiál z řeky na pracovní plošiny pro provedení pilotové stěny, jako zajištění stavební jámy. Následně byla rozebrána původní vorová propust. Poté se zahájily práce na dvojité štětové jímce tak, aby bylo možné provádět veškeré stavební práce v suchém prostředí. Souběžně s montáží dvojité štětové jímky se začalo pracovat na pilotové zajišťovací stěně. Po dokončení štětové jímky a pilotové stěny bylo zahájeno těžení stavební jámy pro samotnou plavební komoru, horní a dolní rejdu, a betonáž plavební komory. Současně probíhaly práce i na horní, dolní rejdě a dělících stěnách. Při betonáži se do železobetonových stěn osadily ocelové prvky (pancéřování hran, pevná a plovoucí pacholata a desítky metrů chrániček pro napojení všech pohyblivých částí plavební komory na elektrický proud). Po dokončení železobetonových částí se stavba rozjela na několika místech na jednou. Veškeré stěny směrované k zámku Hluboká nad Vltavou se začaly obkládat žulovým kamenem tak, aby nově vybudované dílo lépe zapadlo do kontextu krajiny. Zahájily se práce na lávce, která zajišťuje přechod z pevniny na jez. Nakonec se prováděly práce na mozku celé plavební komory, velínu. Ten je prací architekta Stříteckého. Jako poslední z velkých dodávek do plavební komory se osadily vrata a klapka tak, aby plavební komora sloužila pro povodí Vltavy i k případnému převedení velkých vod. Plavební komora by při povodni byla regulována jako samostatný jez v Hluboké nad Vltavou a sloužila by jako další jezové pole. Po osazení vrat a klapky na samotné plavební komoře probíhalo už jen nastavení všech řídících systémů.

Tato stavba je významná co do rozsahu a využitelnosti pro široké spektrum podnikatelských a rekreačních aktivit v regionu Českobudějovicka.

INVESTOR
Ředitelství vodních cest ČR
PROJEKTANT
Hydroprojekt CZ, Pöyry Enviroment
ZHOTOVITEL
Sdružení Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice – SMP CZ – Metrostav
REALIZACE
01/2011 - 11/2012
MÍSTO STAVBY
Hluboká nad Vltavou, Jihočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.