Společně VINCI

Hydrotechnické stavby

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce koryta Dubské Bystřice, Dubí

REKONSTRUKCE KORYTA DUBSKÉ BYSTŘICE, DUBÍ

Rekonstrukce 773 m koryta Dubské Bystřice byla rozdělena na dvě etapy. První probíhala od července 2004 do listopadu 2015 a druhá byla zahájena v červnu 2005 a dokončena v červenci 2006.

Stavba probíhala v místě původního koryta, díky tomu zůstal zachován přírodní ráz bystřiny. Břehy koryta jsou urovnány a dosypány do lichoběžníkového tvaru. Paty lichoběžníků jsou na sucho opevněny lomovým kamenem a na dno jsou pro usměrnění toku uloženy kameny. Na opevnění i dno je použit kámen z místních zdrojů. Fixace koryta je provedena několika kamennými přehrážkami vyzděných z lomového kamene na cementovou maltu. Ty mají zpomalit tok bystřiny a zachytit nečistoty, které vznikají při velkých průtocích.

Mimo vlastní rekonstrukce koryta stavba zahrnovala:

  • Rekonstrukci přehrážky Dubí II. Jednalo se o úprava přelivu na délku 5 m a hloubku 1,4 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
  • Konsolidační 3 m vysokou přehrážku v km 15,445 a přírodní úpravu vodoteče v km 15,44514 – 15,57519. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Celkové rozprší je 20,2 m, přeliv složeného tvaru je hluboký 1,15 m a široký 11 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
  • Retenční 3 m vysokou přehrážku v km 15,58859. Zdivo z lomového kamene je položené na cementovou maltu. Přeliv o celkovém rozpětí 29,5 m je široký 5 m a hluboký 1,4 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
  • Konsolidační 2 m vysokou přehrážku o rozpětí 18 m v km 15,67168 a úpravu koryta vodoteče. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Přeliv hluboký 1,15 m a široký 11 m je složeného tvaru. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
  • Konsolidační přehrážku o rozpětí 19,2 m a výšce 2 m v km 15,88141 a přírodní úpravu toku v km 15,881 – 16,009. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Přeliv hluboký 1,15 m je složeného tvaru. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
  • Obslužnou panelovou komunikaci
INVESTOR
Povodí Ohře
PROJEKTANT
Zdeněk Macoun
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2004 – 07/2006
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dubí, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Protipovodňová opatření, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Protipovodňová opatření Karlín–Libeň, Praha

Protipovodňová opatření Karlín–Libeň, Praha

V důsledku katastrofálních povodní v roce 2002, které poškodily mnoho pražských památek, bylo rozhodnuto realizovat protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy.

Účelem je ochrana zástavby městských částí Prahy 1 a Prahy 8 (pravý břeh Vltavy od Štefánkova mostu po prostory River City v Karlíně) proti účinkům povodní.

Ochrana je řešena jak mobilními prvky, tak trvalými stavbami (ochranné zídky, zemní hráze).

INVESTOR
Hlavní město Praha
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
09/2003 - 04/2005
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Hydrotechnické stavby, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce a modernizace vodního díla, České Kopisty

Rekonstrukce a modernizace vodního díla, České Kopisty

Stručná historie výstavby vodního díla

Zdymadlo České Kopisty bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby, financované z peněz Rakouska-Uherska a království Českého, zajišťovala Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách ustanovená v roce 1896. Generální návrh stavby, která byla spojena s výstavbou městského silničního mostu přes Labe, vypracovala technická kancelář Komise. Stavbu provádělo Pražské podnikatelství staveb A. Lanna.

Rekonstrukce a modernizace vodního díla

V 60. letech 20. století byla zahájena rekonstrukce a modernizace labsko-vltavské vodní cesty pro umožnění jejího celoročního využití. Tomuto záměru však nevyhovovaly původní hradlové a členěné jezy se sklopnými slupicemi, protože jejich obsluha vyžadovala těžkou a nebezpečnou manuální práci a provoz nebylo možné zajistit v zimním období a při velkých vodách. Proto byly tyto jezy postupně nahrazeny jezy moderní konstrukce.

Rekonstrukce a modernizace jezu v Českých Kopistech na jez hydrostatický sektorový byla provedena v letech 1969-1971. Situačně je spodní stavba nového jezu těsně přisazena ke vzdušní patě spodní stavby původního členěného jezu. Malá plavební komora byla celkově rekonstruována a modernizována v letech 1974-1976 na užitnou délku 85 m, dále byly navýšeny zdi a vyzdviženy pohybovací mechanizmy, aby bylo možné trvale zvýšit hydrostatickou hladinu po rekonstrukci jezu. Do horního ohlaví byla osazena klapková vrata. Velká plavební komora byla rekonstruována a modernizována v letech 2002-2004 na užitnou délku 155 m s rozšířením obou ohlaví na 22 m.

Účel vodního díla

  • dopravní – zajištění potřebných hloubek a vyhovujících podmínek pro plavbu ve zdrži
  • hospodářský – odběry povrchové vody z jezové zdrže
  • rekreační – využití zdrže pro vodní sporty a rekreační rybolov

Celé dílo „Labe, vodní dílo České Kopisty , rekonstrukce velké plavební komory“ bylo členěno na dvacet dva stavebních a jeden technologický objekt.

SMP CZ realizovala horní ohlaví a plavební kanál, dolní plavební kanál, dalbové stání horní a dolní, splaškovou kanalizaci, venkovní úpravy, rekonstrukci oplocení a obslužnou lávku. 

INVESTOR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
11/2002 - 06/2004
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
České Kopisty, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.