Společně VINCI

Průmyslové stavby

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – vodní hospodářství elektrárny

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – vodní hospodářství elektrárny

Vodní hospodářství elektrárny zásobuje vodou provozní soubory včetně věžového chladicího okruhu a zachycuje, upravuje a opětovně využívá kapalné odpady z provozu. SMP CZ realizovala práce na jeho obnově při odstávce dvou bloků a současně za nepřerušeného provozu dalších dvou bloků elektrárny. V čerpacích stanicích chladicí a surové vody se vyměnily veškeré opotřebované části zařízení. V chemické úpravně vody byla vybudována nová záchytná jímka o objemu 100 m3, ve skladu tekutých chemikálií byly opraveny neutralizační a zásobní nádrže. Byla provedena nová bloková úprava kondenzátu s dvoublokovou externí regenerací včetně veškerého příslušenství a potrubí. Změnil se způsob dávkování kyslíku s kapilárním řízením dávky tak, aby bylo možno regulovat dávku kyslíku proporcionálně v závislosti na jeho měření.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ a VA TECH WABAG Brno
REALIZACE
07/2006 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – železobetonové konstrukce turbostolic pro strojovnu elektrárny

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II – ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE TURBOSTOLIC PRO STROJOVNU ELEKTRÁRNY

SMP CZ prováděla pro dodavatele technologie strojovny demolice původních a betonáž nových železobetonových konstrukcí turbostolic všech čtyř bloků elektrárny. Práce se prováděly ve dvou etapách. Po demontáži původní technologie byly zbourány vrchní části železobetonové nosné konstrukce pro turbínu a generátor. Nově byly vybetonovány sloupy, trámy a průvlaky tvořící nové základy pro osazení turbostolic. Byly vybourány betonové základy pro pomocné technologie jako vývěvy, podchlazovače, expandéry, čerpadla ohříváků topné vody, olejové hospodářství, vybetonovány nové konstrukce a zrekonstruovány ocelové konstrukce pro tyto technologie. Spodní železobetonové konstrukce, které se nemusely vybourat, byly zasanovány. Stropní konstrukce byly vyztuženy.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2007 – 02/2011
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Modernizace Elektrárny Mělník

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY MĚLNÍK

Společnost SMP CZ modernizovala provozy Elektrárny Mělník. Jednalo se o dodávku a montáž zařízení pro likvidaci odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření v chemické úpravně vody v areálu elektrárny.

Součástí zakázky bylo provedení dvou železobetonových kruhových nádrží, čerpací stanice záměsové vody, přípojky vody a dešťové kanalizace k objektu, zhotovení dvou potrubních mostů včetně základů, terénních úprav a komunikace.

Objekt kalové koncovky byl upraven pro montáž nové technologie včetně výstavby ocelového přístřešku a přeložky vodovodního potrubí. Součástí byly práce na trase potrubí výtlaku z pojistné nádrže.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
SATRA
ZHOTOVITEL
SMP CZ a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
REALIZACE
03/2009 - 05/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Horní Počáply, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.