Společně VINCI

Průmyslové stavby

Probíhající stavby, Průmyslové stavby

Vybudování nového úseku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ÚSEKU PÁSOVÉ DOPRAVY HNĚDÉHO UHLÍ PRO SEVEROČESKÉ DOLY

SMP CZ realizuje novou propojovací linku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly, konkrétně důl Bílina. Zakázka obsahuje také zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to do června 2020.

Celá akce má být dokončena na konci roku 2021.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Valbek
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
12/2019 – 12/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Bílina, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Probíhající stavby, Průmyslové stavby

Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně Dukovany, Dukovany

Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně DUkovany, Dukovany

V souvislosti se změnami legislativy dochází k omezování používání halonů pro hašení. S tím vyvstala potřeba náhrady halonového zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany, a to do konce roku 2020. Ta se týká 11 hašených úseků na každém reaktorovém bloku.

SMP CZ provádí ve sdružení se společností Nuvia prověření těsnosti dotčených hašených úseků pomocí Door fan testů a jejich dotěsnění pro splnění požadovaných limitů. Po utěsnění každého hašeného úseku budou opět realizovány testy k prokázání dosažených parametrů.

V květnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy na dotěsnění hašených úseků v rámci třetího reaktorového bloku. Zatěsňování  probíhá v termínech odstávek i mimo ně při běžném provozu elektrárny, což vyžaduje zvýšené nároky na logistiku a úzkou spolupráci s provozním personálem elektrárny.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
ÚJV Řež
ZHOTOVITEL
SMP CZ a NUVIA
REALIZACE
09/2018 - 12/2020
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dukovany, Kraj Vysočina

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

Předmětem rekonstrukce byl objekt třídírny uhlí „prádlo“ v areálu Severočeských dolů Ledvice, kde bylo v rámci stavebně technického průzkumu zjištěno, že konstrukce jsou nevyhovující především vlivem koroze, hloubkové a povrchové degradace betonu vlivem průsaků. Realizace bude prováděna ve 14denní odstávce provozovaného objektu s množstvím technologie.

V objektu „Prádlo“ se provedlo očištění konstrukcí tlakovou vodou o celkové ploše 1470 m2. Následovalo vysokotlaké otryskání železobetonových sloupů, průvlaků a stropů. Obnažená výztuž byla očištěna, ošetřena inhibitorem koroze a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Chybějící a degradovaná výztuž byla doplněna. Následně po provedení adhezního můstku se realizovala reprofilace železobetonových konstrukcí.

Byly kompletně vybourány podlahy, odřezány zkorodované podpěry technologie pásových dopravníků a navařeny nové. Zhotoveno olemování prostupů, osazeny nové poklopy, podbedněny a zabetonovány nefunkční prostupy. Realizovaly se hydrostěrky a vybetonovala se nová dilatovaná podlaha z drátkobetonu v ploše 430 m2. Součástí rekonstrukce byla obnova ocelových schodišť a oprava nátěrového systému stávajících ocelových konstrukcí.

Navazující objekt „přístavku“ a z jeho velké části masivní korozí napadená konstrukce byla zcela odstraněna, vybudovaly se nové základy a smontovala se nová lehká ocelová konstrukce, která byla kotvena do upravených  základových bloků, uložena na železobetonové konzoly a průvlak objektu „prádla“. Střecha a opláštění objektu se realizovaly jako ocelové, nezateplené. Stěny byly  prosvětleny pásy oken z drátoskla. Podlahy jsou ocelové. Součástí byla rovněž demontáž a zpětná montáž stávající technologie pásového dopravníku a jeřábové drážky.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Firma ing. Rubánko a STATUM Ing. Bund
ZHOTOVITEL
SMP CZ, závod Severozápad
REALIZACE
06/2016 – 07/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Ledvice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Předmětem realizace byla likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING
ZHOTOVITEL
SMP CZ, závod Severozápad
REALIZACE
10/2016 – 12/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Prunéřov, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Úpravna důlních vod Emerán, Bílina

Úpravna důlních vod Emerán, bílina

Jednalo se o stavbu nové úpravny důlní vody a rekonstrukci technologie úpravy důlní vody v úpravně důlních vod v areálu Severočeských dolů, dolu Bílina.

INVESTOR
Severočeské Doly, a.s.
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
4/2012 – 6/2013
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Bílina, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající ocelové konstrukce a opláštění uzavřeného dopravního mostu pro 2 pásové dopravníky, kterými se zaváží objekt hlubinného zásobníku uhlím z objektu rozdělovací stanice, která je zásobována dálkovou pásovou dopravou ze šachty. Most se skládá z 8 mostních polí o celkové délce přemostění 194 m a šířce mostu 6,9 m . Všechna mostní pole jsou uložena na jedné ze středních, podélně kyvných podpor tzv. bárek výšky 2,15 m, 5,4 m, 6,25 m a 6,3 m. Součástí stavby byla i rekonstrukce vrchních částí železobetonového založení mostu a nová elektroinstalace.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Projekční kancelář Ing. Jaroslav Dospiva
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
02/2016 – 10/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Ledvice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

Stavba byla prováděna v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, v prostoru chladicích věží obou hlavních výrobních bloků I a II.

Předmětem realizace byly zejména liniové stavby, potrubní trasy technické vody důležité 1, 2, 3 napojené na potrubí hlavního výrobního bloku a nový koncový jímač tepla, jako nový technický prostředek, který slouží pro odvod tepla ze systému technické vody důležité a který vyplynul ze zátěžových zkoušek Stress testů.

Součástí prací byly související a doprovodné objekty, kabelové trasy pro technické systémy fyzické ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace, železobetony, kabelové kanály, demontáže potrubních tras, prostupy, komunikace a terénní úpravy.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
Škoda Praha invest
ZHOTOVITEL
Metrostav a SMP CZ
REALIZACE
03/2014 - 01/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dukovany, Kraj Vysočina

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Stavební úpravy pro odparku, Stříbro

Stavební úpravy pro odparku, stříbro

Předmětem stavby bylo provedení stavebních úprav ve výrobní budově zaměřené na potravinářskou výrobu sirovátky. Práce byly prováděny za provozu. Jednalo se o zesílení stropu pod novou technologií z profilů I400, provedení nových železobetonových základových bloků s antivibračními rohožemi, demontáž části krytiny a střešních panelů, dodávka a montáž nových střešních panelů, izolace střechy a novou krytinu, základ pro venkovní technologii založený na mikropilotách.

INVESTOR
Euroserum
PROJEKTANT
CH Projekt Plzeň
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2014 - 11/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Stříbro, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – opláštění elektrárny

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II – OPLÁŠTĚNÍ ELEKTRÁRNY 

SMP CZ prováděla kompletní výměnu opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku, který zahrnuje kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.

Výměna opláštění zahrnovala kompletní demontáž toho původního, otryskání kostry ocelové konstrukce, její opravu a doplnění, provedení nátěrového systému a montáž komponentů opláštění. Nový obvodový plášť o 14 000 m2 se skládá ze sendvičových panelů o tloušťce 80-120 mm a trapézových plechů. Otvory mají polykarbonátové výplně. Výměna střešní konstrukce byla prováděna souběžně s opláštěním ve dvou etapách. Byla zdemontována původní skladba, ošetřeny nosné ocelové střešní konstrukce a namontovány trapézové plechy, položena izolační tepelná vrstva a závěrečná vodonepropustná střešní krytina. Celá střech byla zatížena betonovými dlaždicemi jako ochrana před vztlakem.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
REALIZACE
03/2007 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

SMP CZ realizovala opravu linky zauhlování spolu se skládkou uhlí, vápencové a sádrovcové hospodářství, soustavy kabelových kanálů, elektrorozvoden a přidružených technologických objektů včetně zásobování surovou vodou. Nově byly vybudovány objekty vodního hospodářství, základy kouřovodů, stanoviště traf a dopravy strusky včetně dvou železobetonových válcových sil na strusku a kompletně upraveny a opraveny inženýrské sítě a komunikace. Z hlavních objektů pro vodní hospodářství se zrealizovaly sběrné jímky o 4 000 m3.  Jednalo se o tři kruhové nádrže o průměru 18 m, jímku o 1 000 m3, čerpací stanici sběrných jímek a komoru čiřiče. Pro struskové hospodářství se pomocí taženého bednění vybudovala dvě 33 m vysoká kruhová železobetonová sila o vnitřním průměru 10 m.  V objektech hlavního výrobního bloku byly sanovány betonové, zděné a ocelové konstrukce, opraveny podlahy, vyměněna elektroinstalace a vzduchotechnika.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
REALIZACE
03/2007 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.