Společně VINCI

Protihlukové stěny

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Právě jsme dokončili, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Oprava protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Oprava protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

SMP CZ prováděla opravu části protihlukové stěny na Lanovém mostě na Jižní spojce v Praze.

INVESTOR
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10 - 12/2019
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Významnou referencí je realizace protihlukových stěn na rekonstruovaném zavěšeném „lanovém“ mostě v Praze-Hostivaři na pražském městském okruhu.

Rekonstrukci tohoto mostu jsme zahájili v listopadu 2008 a dokončili byla v březnu 2009.

Náplní tohoto projektu bylo odstranění mostních říms v havarijním stavu a vybudování říms nových, do který byly vetknuty nové protihlukové stěny. Celá akce probíhala v nepřetržitém třísměnném provozu.

INVESTOR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
11/2008 – 03/2009
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Protihlukové stěny na obchvatu města, Kolín

Protihlukové stěny na obchvatu města Kolín

Objekt protihlukové stěny byl navržen z důvodů odhlučnění přilehlé zástavby od silničního provozu z nově vybudované komunikace, která navazuje na ulici Polepskou. Výška stěny byla navržena 4 m nad niveletu osy komunikace – silnice I/38 . Skutečná, konstrukční výška stěny je až 5,85 m. Délka v ose stěny činí 234,5 m. Objekt stěny je situován na násypovém tělese po levé straně komunikace. Jednostranně pohltivá stěna splňuje akustické parametry na pohltivost – A3 a neprůzvučnost B2.

Technické řešení

Protihluková stěna je založena na železobetonových pilotách, zhotovených ve dvou fázích. V první fázi byla provedena betonáž dříku pilot do výšky hlavy piloty. V druhé fázi byly osazeny sloupy a poté proběhla betonáž hlav pilot do výšky uložení hybridních panelů.

Nosné sloupky jsou železobetonové tvaru H v souladu s certifikací a stavebně technickým osvědčením.

Spodní řada stěny byla vytvořena z hybridních panelů, které jsou uloženy na hlavy pilot. Hybridní panel se skládá ze soklové a pohltivé části. Dílec byl zapuštěn min. 5 cm pod upravený terén.

Pohltivé panely byly namontovány v jedné nebo  ve dvou řadách nad sebou.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10/2011 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kolín

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Protihlukové stěny, Praha – Dolní Počernice

Protihlukové stěny, Praha – Dolní Počernice

Původní železobetonová protihluková stěna v délce 3,121 km byla postupně zdemolována a nahrazena novou vyšší se soklovými železobetonovými a hliníkovými panely s pohltivostí A5.

Stavba byla celkově rozdělena na pět etap, přičemž první tři se týkaly strany směrem do centra Prahy a čtvrtá s pátou jsou součástí stavby směrem z centra. V první etapě délky 56 m se protihluková stěna prodloužila a budovala jako zcela nová. V místech, kde byla stěna vykloněná, což bylo ve 2. etapě a oblastech u mostů přes Hostavický a Štěrboholský potok, se celá odstranila nahradila novými včetně jejich pilotového založení. V ostatních partiích se betonové výplně vyměnily za nové. Na mostech byly skleněné výplně měněny za nové transparentní. Součástí stavby byla i nová krajnice a její odvodnění spojená s výměnou svodidel s vyšším stupněm zadržení v celé délce včetně mostů. Všechny práce byly prováděny  z odstavného pruhu šířky 4,0 metry za nepřerušeného provozu po Štěrboholské spojce za zachování dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy.

Délka 1. etapy :                    56,0 m
Délka 2. etapy:                   637,0 m
Délka 3. etapy:                 1129,3 m
Délka 4. etapy:                   987,2 m
Délka 5. etapy:                   368,3 m

INVESTOR
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
PROJEKTANT
SUDOP Praha
ZHOTOVITEL
Společnost Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice sestávající se ze správce společnosti firmy SMP CZ a společníků firem Colas CZ a Liadur
REALIZACE
01/2017 – 10/2017
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.