Společně VINCI

Opravy a rekonstrukce mostů

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu, Kluček

Rekonstrukce mostu, kluček

SMP CZ prováděla rekonstrukci mostu přes Klučeský potok na silnici III. třídy, která spojuje obce Kluček a Liběšice.

Původní mostní objekt byl kompletně odstraněn, kromě podzemních částí opěr, které byly využity pro uložení nových úložných prahů. Nová nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikáty, které byly spojeny monolitickou dobetonávkou. Délka přemostění 7,95 m zůstala zachována. Šířka vozovky odpovídá kategorii S 6,5. Po obou stranách jsou římsy se zábradelními svodidly.

INVESTOR
Ústecký kraj
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2015 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kluček, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Modernizace mostu, Vokov

Modernizace mostu, Vokov

Třípolový most je situován v extravilánu mezi obcemi Chvoječná a Vokov (součást obce Třebeň) nacházející se v okrese Cheb, Karlovarském kraji a překlenuje řeku Ohři. Jedná se o třípolový most z předpjatých nosníků MPD uložených na dvou krajních betonových opěrách a dvou středních pilířích ze železobetonu.

Spodní stavba mostu je založena hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1 000 mm a délky 9 m. Opěry jsou  masivní železobetonové s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Střední pilíře tvoří čtyři sloupy v hlavě sdružené stativem, který slouží jako úložný práh pro nosnou konstrukci z předpjatých nosníků. Sloupy pilířů jsou pokračováním vrtaných pilot. Vždy krajní sloupy středních pilířů jsou ukloněny ve sklonu 15°. Nosníky MPD (MPD 3 – dva krajní a MPD 4 – střední) jsou předpjaté podélně i příčně sepnuty. Spáry mezi nosníky jsou zality betonovou směsí. Nosná konstrukce je tvořená prefabrikovanými předpjatými nosníky MPD4 a krajními nosníky MPD3 výrobní délky 19,6 m.

V rámci modernizace mostu bylo provedeno odvodnění nosníků navrtáním v nejnižším místě, odstranění příslušenství mostu, vozovky z žulových kostek včetně podkladních vrstev, odbourání závěrných zídek, izolace a vyrovnávací desky na nosnících MPD. Na takto připravené a očištěné nosníky byla zhotovena nová železobetonová spřahující deska, izolace, odvodňovače povrchu i izolace a byly vybetonovány římsy. Následně byly provedeny nové závěrné zídky, drenáže, zásypy, sanace betonových povrchů, nabetonávka přesahů stativ středních pilířů, bylo osazeno příslušenství na mostě a svodidlo mimo most. Jako poslední byly provedeny dokončovací práce pod mostem i v jeho okolí.

INVESTOR
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2015 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Chvoječná, Vokov, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu přes Smolnický potok, Chlumčany

Rekonstrukce mostu přes smolnický potok, Chlumčany

Jednalo se o rekonstrukci mostu přes Smolnický potok na silnici III. třídy, která zajišťuje připojení obce Chlumčany na silnici I/7.

Původní mostní objekt byl kompletně odstraněn, kromě základů opěr. Základy opěr byly zesíleny mikropilotami. Na takto upravené založení byly vybetonovány nové železobetonové opěry v místě opěr původních. Délka přemostění 11,95 m zůstala prakticky zachována. Nová nosná konstrukce byla provedena z předpjatých betonových nosníků spřažených s železobetonovou deskou. Šířka vozovky odpovídá kategorii S 7,5. Po obou stranách jsou římsy se zábradelními svodidly.

INVESTOR
Ústecký kraj
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2015 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Chlumčany, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu přes Uhošťanský potok, Rokle

Rekonstrukce mostu přes uhošťanský potok, rokle

Dotčený mostní objekt převádí silnici III. třídy přes Úhošťanský potok v obci Rokle v Hradci, v okrese Chomutov.

Rekonstrukce spočívala ve výměně poškozené konstrukce mostu za konstrukci novou, rámovou z monolitického železového betonu. Součástí nosné konstrukce jsou i rovnoběžná křídla napojená kolmo na stěny rámu. Délka přemostění 5,15 m a šířka vozovky na mostě je 5,5 m. Na obou stranách mostu jsou římsy s ocelovým zábradlím z otevřených profilů se svislou výplní.

INVESTOR
Ústecký kraj
PROJEKTANT
TOP CON SERVIS
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2015 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Rokle, okres Chomutov

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu v km 1,761 ev. č. 19, Jirkov

Rekonstrukce mostu v km 1,761 ev. č. 19, Jirkov

Jedná se o most, který převádí místní komunikaci přes sjezd do sídliště v obci Jirkov. Délka přemostění tohoto mostu je 10,3 m a šířka je 16,2 m. Při rekonstrukci mostu došlo na stávajícím mostním objektu ke zhotovení spřažené železobetonové desky s novou hydroizolací, výměně mostního svršku a mostního vybavení. Dále byly provedeny nové železobetonové římsy, římsa vpravo byla provedena nad nosnou konstrukcí jako chodníková. Na římsy bylo osazeno nové zábradlí a zábradelní svodidlo. Na spodní části mostu byly očištěny a sanovány všechny pohledové plochy povrchů nosné konstrukce, opěr a křídel.

INVESTOR
Město Jirkov
PROJEKTANT
Valbek
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2015 – 09/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Jirkov

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – ulice Jednoty, Sokolov

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – ulice Jednoty, Sokolov

Most se nachází na místní komunikaci, která spojuje centrum města s nádražím a překonává řeku Ohři.

Účelem opravy bylo zlepšení stavebně technického stavu mostu, zpomalit chátrání mostu tak, aby jej bylo možno bezpečně užívat. Byla provedena kompletní výměna mostního svršku. Byla provedena sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce včetně ochranných nátěrů. V nezbytném rozsahu byly provedeny úpravy komunikace na předpolích.

INVESTOR
Město Sokolov
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2014 - 05/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Sokolov, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Původní betonová nosná konstrukce mostu přes Čertovku v Praze 1, v sousedství pilíře Karlova mostu, mezi ulicemi U Lužického semináře a Na Kampě,  byla ve velmi špatném stavu. Na základě diagnostického průzkumu byla proto část mostu zbourána a nahrazena novou železobetonovou trámovou konstrukcí stejných rozměrů a vzhledu tak, aby nebyla narušena významná turistická lokalita.  

Spodní stavba s výjimkou její horní části (úložných prahů) zůstala zachována. Demolice a výstavba nové nosné konstrukce se uskutečnila ve dvou etapách. Stavební práce probíhaly za vyloučeného automobilového a omezeného pěšího provozu. Pro chodce byl vymezen pruh šíře 1,5 m v první etapě a 2 m ve druhé etapě rekonstrukce mostu. Před zahájením demolice první části nosné konstrukce musely být provizorně přeloženy inženýrské sítě (kabely vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, vodovodních potrubí DN 200 a DN 500, kanalizace, plynu, telefonních sítí), které byly uloženy do kabelovodu na nosné konstrukci návodní poloviny mostu. Další práce pokračovaly ve dvou časově i prostorově na sebe navazujících etapách rekonstrukce mostu.

První etapa rekonstrukce

Během první etapy byla odstraněna část povodní nosné konstrukce mostu. Do dna Čertovky byla zapuštěna betonová montovaná skruž, která chránila koryto řeky před znečištěním a zároveň byla využita jak pro demolici, tak k výstavbě nové nosné konstrukce mostu. Bourání nosné konstrukce v obou etapách předcházelo odstranění vozovky, chodníků, obrubníků a zábradlí. Dlažby vozovky a chodníků byly rozebrány a uschovány u zhotovitele pro zpětné uložení. Při rozebírání jednotlivých částí se povrch vozovky třídil podle druhu dlažby, která byla historicky odlišných typů. Zábradlí mostu bylo rozebráno v místech šroubových spojů, odvezeno a repasováno. Nosná konstrukce byla podélně rozřezána mezi trámy a příčně třemi řezy. Jednotlivé dílce nosné konstrukce byly potom vyjmuty autojeřábem a odvezeny na skládku k recyklaci.

V 1. etapě rekonstrukce byla z nosné konstrukce vyříznuta část krajního trámu s volutami, která byla uschována u zhotovitele jako vzor pro provedení repliky. Po odstranění nosné konstrukce příslušné etapy byla odstraněna i část opěr do úrovně 2,21 m pod niveletu. Horní část opěr byla odstraněna v celé hloubce zdiva. Pro odstranění konstrukce v místě opěry bylo nutné předem osadit záporové pažení. Po odbourání spodní stavby byly zahájeny práce na nových opěrách. Nejprve bylo očištěné původní zdivo, vyrovnáno v tloušťce cca 200 mm betonem C30/37 – XF3 + XD1, jako podklad pro úložný práh. Původní opěra byla obetonována v tloušťce 200 mm, přizděna kamennou obezdívkou tloušťky 200 mm a zarovnána s původním zdivem ve spodní části opěry. Na úložném prahu na straně k ulici U Lužického semináře byl zhotoven vrubový kloub se svislou výztuží, spojující úložný práh a nosná konstrukce. Na opačném úložném prahu byl položen elastomerový pás tloušťky 10 mm. Na skruži byla vybetonována trámová železobetonová nosná konstrukce z betonu C30/37 – XF2, XD1 s výztuží B500B. Nosná konstrukce je trámová, o výšce středních trámů 961 a 1 000 mm. Krajní trámy jsou vysoké 870 m, druhé trámy od kraje mají výšku 1 035 mm. Všechny trámy jsou široké 300 mm. Vnitřní trámy jsou umístěné v osové vzdálenosti 1 560 mm, mezi krajními trámy je osová vzdálenost 1 780 mm. Deska mezi trámy má toušťku. 200 mm, u trámů má náběhy 100 x 100 mm. Na koncích nosné konstrukce jsou jednotlivé trámy příčně propojeny koncovým příčníkem. Římsa byla betonována současně s nosnou konstrukcí, včetně volut. Po dokončení první etapy nosné konstrukce byly definitivně přeloženy všechny inženýrské sítě, které byly vyvěšeny pod nosnou konstrukci dokončené části stavby a propojeny v předpolích v ulici U Lužického semináře a ulici Na Kampě.

Druhá etapa rekonstrukce

Po dokončení všech definitivních přeložek inženýrských sítí byla zahájena demolice druhé části nosné konstrukce, včetně zbývající části spodní stavby. Jednotlivé postupy na zhotovení nosné konstrukce se pak opakovaly ve stejném pořadí, jako u první etapy. Po dokončení celé nosné konstrukce a její izolace proti vodě (stříkaná izolace), bylo namontováno zábradlí, vydlážděna vozovka a chodníky podle pasportu.

Most byl zhotoven v požadovaném termínu, poslední prací byla oprava objízdných tras.

INVESTOR
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
PROJEKTANT
TOP CON SERVIS
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2014 - 4/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce mostu přes Slatinný potok, Dlouhé Mosty

Rekonstrukce mostu přes slatinný potok, Dlouhé mosty

Most na silnici I/21 převádí silnici přes Slatinný potok u obce Dlouhé Mosty za městem Františkovy Lázně, ve směru na Vojtanov. Most byl postaven v roce 1970. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté prefabrikované nosníky KA-67.

Základním cílem opravy mostu bylo odstranit poruchy na objektu včetně jejich příčin a provést sanace betonových konstrukcí. Bylo provedeno odstrojení mostu, reprofilace horního povrchu desky nadbetonováním se spřažením s nosnou konstrukcí, nová celoplošná izolace, nové římsy, do kterých bylo osazeno zábradelní svodidlo. Zároveň byly provedeny drenáže za opěrami, izolace rubu opěr a obnoveny přechodové oblasti.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary
PROJEKTANT
Projekční kancelář Ing. Škubalová
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2014 - 08/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dlouhé Mosty, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor, Plzeň

Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor, Plzeň

1. Historie mostu:

Potřeba spojení centra města s hlavním železničním nádražím vedla k postavení nového mostu přes řeku Radbuzu, který měl odlehčit Jánskému mostu u pivovaru po proudu řeky. Most by postaven podle projektu Ing. Václava Mencla. Zhotovitelem mostu byli úředně autorizovaní stavební inženýři Müller & Kapsa.

Pro most významných historických dat:

 • 4. 5. 1912 – zahájení stavby mostu
 • 28. 9. 1913 – slavnostní otevření mostu pojmenovaného po tehdejším panovníkovi Františku Josefu I.
 • 1918 – přejmenování po prezidentovi USA Wilsonovi.
 • 1934 – rekonstrukce mostu, při níž byly mj. z vozovky mostu vyjmuty nikdy nevyužité tramvajové koleje.
 • 1939 – přejmenování mostu po Karlu IV.
 • září 1941 – přejmenování na most Vítězství
 • 1945 – pojmenován po sovětském diktátoru Stalinovi, na což se po tzv. odhalení kultu jeho osobnosti tiše zapomnělo
 • 1988 – vyhlášení kulturní památkou České republiky číslo 44239/4-4330
 • 1990 – navrácení původního pojmenování z první republiky – Wilsonův most.

2. Předmět rekonstrukce mostu:

 • po sto letech jeho trvání a provozu byly na mostě známky zatékání vlivem již nefunkční   izolace,
 • vysunutí některých kamenů, vypadaná malta ze spár mezi kameny a výluhy cementového mléka,
 • pootočení a vybočení některých zábradelních kamenů z původní polohy, zřejmě vlivem dopravních nehod na mostě,
 • ztráta původní barvy vlivem prachu a znečištění ovzduší původního žulového zdiva,
 • patrné deformace a poruchy ve vozovce v místě změny povrchu na předpolích mostu,
 • špatné odtékání vody z vozovky,
 • vady na zastřešení a zdivu vně i uvnitř mýtných domků,
 • vegetace na středním pilíři a trus od holubů na obložení opěr,
 • nevhodný typ osvětlení neodpovídající historické hodnotě mostu.

3. Realizace

Postup opravy musel začít úplným vyloučením provozu po mostě a následným zbudováním náhradních tras pro kabely a jejich přeložením. Oprava sestávala z celoplošného očištění vnějšího pláště mostu otryskáním Torbo systémem, oprava spár, injektáž spodní stavby. Očištěním pláště, celý most prokoukl a svítí a vyjímá se a jakoby vystupuje z nábřežních zdí.

Po přeložení všech kabelů proběhla demontáž chodníků, kabel. chrániček a odhalení klenby vlastního mostu až na izolaci, její odstranění a po té odstranění degradovaného betonu nad klenáky klenby a připravení pro položení izolace. Následně nastala etapa výplně prostoru nad klenbami až do spodní úrovně pod chodníky (chráničky).

Po provedení výplňového betonu mohli být v místě chodníků položeny chráničky pro kabelová vedení a provedeny obslužné šachty, rovněž se začala provádět pokládka liniového odvodnění a obrubníků (původních) a přídlažby z kostek.

Pod vozovkou se provedla podkladní vrstva MZK a dlažba vozovky z původních kostek.

Na most se vrátila replika původního historického osvětlení jak středových bran, tak mýtných domků včetně vlajkových stožárů. Most bude mít i slavnostní osvětlení pro výjimečné příležitosti města.

Rekonstrukce Wilsonova mostu byla vzhledem ke své poloze v centru města Plzně a historické hodnotě rekonstruovaného mostu, provozu, velkému množství inženýrských sítí  a tlaku města na co nejrychlejší obnovení pěšího, automobilového a především trolejbusového provozu na mostě, mimořádně technicky a organizačně náročné dílo. Díky úsilí všech zúčastněných se most dočkal nejlepšího dárku ke svým stým narozeninám v podobě provedené rekonstrukce, během níž jsme denně obdivovali a stále obdivujeme um našich předků-řemeslníků, kteří prakticky ručně s primitivní mechanizací dokázali postavit za necelý rok a půl takové krásné dílo.

INVESTOR
Město Plzeň
PROJEKTANT
D Projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení SMP CZ (vedoucí) a EUROVIA
REALIZACE
06/2013 – 05/2014
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plzeň, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Ocelové mosty, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

Most přes řeku Smědou v Předlánce

Most přes řeku Smědou v Předlánce

Po povodních roku 2010 byl u obce Předlánce na Frýdlantsku v letech 2012-2013 nahrazen původní poškozený silniční most přes řeku Smědou novou konstrukcí.

Železobetonové opěry jednopolového mostu o rozpětí 34,2 m jsou založeny na mikropilotách. Nosnou konstrukci tvoří dvojice parapetních ocelových nosníků proměnné výšky. Spřahující železobetonová deska je uložena na filigránových panelech, které jsou podpírány ocelovými příčníky. Pro montáž byla využita střední podpora původního mostu, která byla po dokončení stavby odstraněna. Most šířky 8 m je doplněn jednostranným chodníkem pro pěší o šířce 2,2 m.

INVESTOR
Krajská správa silnic Libereckého kraje
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2012 - 06/2013
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Předlánce, Liberecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.