Společně VINCI

Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Most na dálnici D47 přes Husí potok, Moravskoslezský kraj

Most na dálnici D47 přes Husí potok, moravskoslezský kraj

V rámci pokračování dálnice D47 mezi Bělotínem a Hladkými Životicemi byl navržen a zrealizován most v km 123.127. Konstrukci mostu tvoří náběhový dvoutrám z částečně předpjatého betonu zhotovovaný postupně monoliticky na výsuvné skruži. Spojitá nosná konstrukce délky 856,8 m bez dělení na dilatační spáry představuje solidní technické dílo v oblasti monolitických postupně betonovaných konstrukcí.

Objekt je tvořen dvojicí souběžných, vzájemně nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu o jednadvaceti spojitých polích s rozpětím polí 40,8 m. Viadukt převádí dálnici přes údolí Husího potoka. Hlavní překážku tvoří zmiňovaný tok, železniční trať Suchdol nad Odrou – Fulnek, vesnice Hladké Životice včetně místních komunikací. V místě viaduktu je trasa dálnice vedena v pravotočivém směrovém oblouku s konstantním příčným sklonem 2,5 % a proměnným podélným sklonem 0,73 až 0,57 %.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Stránský, Hustý a partneři
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2007 - 06/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
dálnice D47, Moravskoslezský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Most přes Radbuzu, Plzeň

Most přes Radbuzu, Plzeň

Obchvat Plzně dálnicí D5 byl rozdělen na pět samostatných staveb. Jednou z nich je most přes řeku Radbuzu. Dálnice v tomto místě překračuje ploché údolí, ve kterém se v meandrech vine řeka, a které je zaplavováno velkými vodami. Údolí je v místě přemostění široké asi 450 m. Niveleta převáděné komunikace probíhá ve výšce 12 až 19 m nad ním.

Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1220/900 mm opřených o skalní podklad. Pilíře mostu tvoří dvojice osmibokých sloupů vetknutých do železobetonových základů. Opěry jsou opět ze dvou sloupů podporujících ložiska.

Nosné konstrukce jsou dva samostatné vedle sebe stojící monolitické předpjaté železobetonové spojité nosníky o 14 polích. Krajní pole mají rozpětí 31 m, vnitřní 41 m. V příčném řezu má nosná konstrukce tvar TT výšky 2,30 m a šířky 2 x 14,32 m. Trámy mají lichoběžníkový tvar, jejich šířka v dolní části je 1,25 m. Deska mostovky má nejmenší tloušťku 0,25 m a největší v místech vetknutí do trámů 0,45 m. Délka mostu je 574 081 m, rozpětí polí 31 + 12 x 41 + 31 m, šířka 30,5 m a plocha mostu 16 729,3 m2.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/1997 - 11/2000
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plzeň, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Estakáda Ruzyně, Praha

Estakáda Ruzyně, Praha

Silniční okruh kolem Prahy v úseku Řepy–Ruzyně propojuje karlovarskou a slánskou rychlostní silnici.

SMP CZ zde stavěla dominantní mostní objekt estakádu Ruzyně s délkou nosné konstrukce 1,003 km a půdorysnou plochou 37 885 m2. Most sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí pro každý dopravní směr, v podélném směru nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý dvoukomorový nosník o 24 polích rozdělený na dva dilatační celky. Kratší část o délce 168,9 m dotváří mimoúrovňovou křižovatku Řepy a je doplněna rampami odbočujících větví. Most překračuje pásmo biokoridoru Litovického potoka, místní komunikace, železniční vlečku a železniční trať a vytváří koridor pro plánovanou rychlodráhu.

Most má vylehčenou nosnou konstrukci tvořenou dvojicí komorových nosníků spojených horní deskou v hlavních polích estakády. Rozpětí polí je od 30 do 46 m, výška komorových nosníků je konstantní 2,5 m v celé délce nosné konstrukce.

Uspořádání mostu umožnilo opakovaný postup výstavby po polích, celkem 48 u estakády a 4 u ramp. Ta se ve 30 polích prováděla na výsuvné skruži délky 96 m, ostatní pole byly betonovány na pevných skružích. Betonáž dvoukomorového průřezu probíhala ve dvou etapách, nejdříve byly provedeny spodní desky a stěny ve tvaru U, následovalo částečné podélné předpětí a po zabednění stropu byla dobetonována horní deska.

Při stavbě bylo uloženo na 34 200 m3 betonu, 3 900 t betonářské oceli a 700 t předpínací oceli.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/1999 – 10/2000
MÍSTO STAVBY
hl. m. Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Most přes Ohři u Doksan

MOST PŘES OHŘI U DOKSAN

SMP CZ stavěla most u Doksan, který převádí dálnici D8 v úseku Praha – Ústí nad Labem přes řeku Ohři a její rozsáhlé inundační území. Most sestává ze dvou souběžných konstrukcí, samostatných pro každý směr dopravy. Svojí délkou 1 180 m byl ve své době nejdelším dálničním mostem v České republice.

Hlavní most přes Ohři je proveden jako spojitý železobetonový předpjatý nosník o třech polích s rozpětími 69,5 + 137 + 69,5 m. Příčný řez je jednokomorový s proměnnou výškou rozpětí od 3 m uprostřed rozpětí do 7 m u hlavních pilířů. Most byl vybudován metodou symetrické letmé betonáže pomocí dvojice betonážních vozíků po lamelách délky 3 až 5 m v cyklech po sedmi dnech na jeden pár lamel.

Navazující estakády na obou březích jsou spojité předpjaté konstrukce dvoutrámového příčného řezu s výškou trámu 2 m o rozpětí polí cca 28 + 7 x 35 + 28 m. Betonáž obou estakád byla provedena po jednotlivých polích – etapách na výsuvné skruži v cyklech jedna etapa za 8–10 dnů.

Celková spotřeba betonu byla cca 39 400 kubíků, betonářské výztuže 5 400 t a předpínací výztuže 985 t.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/1995 - 11/1998
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Doksany, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Hraniční most Rozvadov – Waidhaus

HRANIČNÍ MOST ROZVADOV – WAIDHAUS

Nosná konstrukce o sedmi polích otevřeného spojitého dvoutrámového průřezu o rozpětí polí 33 + 5x 41 + 33 m samostatné pro každý pás dálnice byla betonována z části na pevné a z části na výsuvné skruži. Předpětí nosné konstrukce je systémem DYWIDAG.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
11/1995– 08/1996
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Rozvadov, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@devel.smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.